IMG_1908

Pisanie jako proces O metodzie

„Pisanie jako proces” to autorska metoda nauki pisania opierająca się na zmysłowym doświadczeniu procesu twórczego. Swoją metodą pracuję na półrocznym kursie praktycznym organizowanym wraz z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie. Odbywa się on raz w roku, rusza w styczniu. Raz na dwa miesiące organizuję pięciodniowe, intensywne kursy wyjazdowe. Dodatkowo, w każdej chwili można zapisać się na konsultacje indywidualne.

„Pisanie jako proces” zakłada, że każdy, kto posiada bazowe przygotowanie (czyta książki i bardzo chce pisać) jest w stanie pisać językiem literackim. Metoda zakłada również, że każdy posiada swój unikalny sposób postrzegania świata i ten sposób należy chronić i wzmacniać. 

Zasadniczym elementem metody są ćwiczenia. Nie koncentrują się one na budowaniu scen powieściowych, technikach reportażu czy językach eseju, ale starają się wzbudzać doświadczenie połączenia z pisanym tekstem. Takie połączenie nazywam „umysłem piszącym”. Ćwiczenia pozwalają zatem nie tyle zrozumieć, co poczuć „pisanie”. Zakładam, że raz doświadczone połączenie pozwala w późniejszym etapie lepiej radzić sobie z rzemiosłem.

Metoda bazuje na fenomenologii oraz teorii ciała i cielesności jako źródle wiedzy niemej. Taka wiedza, niemożliwa do przekazania, ale pomagająca w życiu i procesach kreacyjnych, pozwala „radzić sobie” wszędzie tam, gdzie wymagane jest zastosowanie unikalnego rozwiązania. Temu rodzajowi wiedzy poświęciłem swoją dysertację doktorską. Warsztat „Pisanie jako proces” sam w sobie jest procesem, który ma jeden cel: otworzyć zmysłowe postrzeganie procesu twórczego, pisać i poprzez pisanie jeszcze lepiej poznawać siebie.  Swoją metodą pracuję na półrocznym kursie praktycznym organizowanym wraz z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie. Odbywa się on raz w roku, rusza w styczniu. Raz na dwa miesiące organizuję pięciodniowe, intensywne kursy wyjazdowe. Dodatkowo, w każdej chwili można zapisać się na konsultacje indywidualne. Dostępne warianty:

Pisanie jako proces.
Kurs w IBL PAN.

Sześciomiesięczny kurs organizowany wraz z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie. 

IMG_0927

Pisanie jako proces.
Warsztat wyjazdowy.

Pięciodniowy kurs pisarski. Przełamywanie barier, rozumienie rzemiosła, poszukiwania  języka.

IMG_1281

Pisanie jako proces.
Konsultacje indywidualne.

Indywidualny program nastawiony na eliminację konkretnych ograniczeń i przeszkód pisarskich.

Napisz do mnie

Chcesz dołączyć do kursu? Napisz 

Organizujesz wydarzenie? Napisz

Kanały