IMG_5824

Pisanie jako proces Kurs w IBL PAN

Czy można nauczyć się pisać tak, aby zostać pisarzem/ pisarką? Z pewnością, choć nie jest to łatwe. Ważne, aby zrozumieć zasadnicze zagadnienie: żeby pisać trzeba zmysłowo pojąć proces pisarski, tą nieustanną wymianę pomiędzy naszym myśleniem, postrzeganiem, a tekstem.

Kurs „Pisanie jako proces” organizowany wraz z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie rozpoczyna się w styczniu każdego roku i trwa przez sześć miesięcy. Przeznaczony jest dla osób chcących pokonać swoje pisarskie ograniczenia. W jego ramach nie próbujemy odpowiedzieć na pytanie jak napisać powieść, reportaż czy esej, ale raczej sięgamy do samych podstaw pisarstwa – do organicznej relacji pomiędzy autorem a tekstem. Taka relacja zawiązuje się w chwili, w której rodzi się pomysł na tekst i trwa przez wszystkie etapy procesu pisarskiego. Obejmuje podjęte próby i poniesione porażki, doprowadzając do momentu, w którym twórca po raz pierwszy słyszy własny głos w napisanych przez niego słowach. 

„Pisanie jako proces” pozwala  zrozumieć w jaki sposób możemy optymalnie i skutecznie pracować nad tekstem. Jednocześnie, na poziomie głębszym – mentalnym  – pozwala przebudować własne wyobrażenie o pisaniu i samym sobie w pisarstwie. To tu zlokalizowana jest większość blokad, z którymi borykają się autorzy.  Idąca za tym niska samoocena staje się balastem, a poczucie, że nie nadajemy się do pisania, zaczyna dominować nad naszym naturalnym potencjałem. 

 

Najbliższa edycja:

Termin: 21 stycznia- 25 czerwca 2023

Ilość osób: 15 

Miejsce: Pałac Staszica Warszawa/ Online

Zapisy, pytania: przejdź do strony IBL PAN

Czego się nauczę?

Pokonywania przeszkód, ograniczeń, lęków i blokad pisarskich.

Racjonalnego, pozbawionego strachu myślenia o rzemiośle. 

Postrzegania pisania jako procesu, którym można swobodnie zarządzać.

Skracania dystansu pomiędzy myśleniem a pisaniem tak, aby „usłyszeć się w tekście”.

Organizacji i optymalizacji własnego warsztatu pisarskiego.   

Dochodzenia do własnego języka.

O metodzie

Kurs „Pisanie jako proces” oparty jest na autorskiej metodzie, która zakłada, iż to nie tyle piszący wytwarza tekst, ale raczej jest on wytwarzany w procesie wzajemnej negocjacji pomiędzy autorem, a samym tekstem. Ta specyficzna perspektywa pozwala rozproszyć mgliste i obciążone ciężarem gatunkowym pojęcie „pisania”, a w jego miejsce wstawić pisanie rozumiane jako system procesów mentalnych. Dzięki zmianie perspektywy proces pisarski staje się bardziej przejrzysty, a praca łatwiejsza, bo podzielona na etapy.  

Kurs pisania „Pisanie jako proces” swoje ramy teoretyczne czerpie z mojej pracy doktorskiej „Mètis. O współczesnej narracji antropologicznej”, w  której rekonstruuję antyczną kategorię wiedzy ciała nazywaną przez greków mètis. Tytułowe myślenie metyczne to specyficzny rodzaj prymarnego myślenia, które opiera się na zbieraniu bodźców z rzeczywistości i formowaniu z nich własnych wyobrażeń. Takie myślenie obecne jest w wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność intuicyjnego formowania odpowiedzi na działanie rzeczywistości, ale również obecne jest w odkryciach naukowych i w procesach artystycznych. Brzmi to zawile, ale w praktyce jest bardzo proste. Adaptacja tego modelu działania do procesu pisarskiego pozwala pisanie podzielić na etapy, dzięki czemu posuwamy się od generalnego pomysłu do finalnego tekstu ostatecznego sprawnie porzucając gdzieś po drodze niepokój i poczucie bezsilności. A o to przecież chodzi. 

 

Co otrzymam?

6 weekendów (4 godziny sobota, 4 godziny niedziela) – łącznie 48 godzin.

Konsultacje indywidualne online (45 minut) łącznie 6 godzin.

Program ćwiczeń rozpisanych na okres pomiędzy zjazdami.

Dedykowane ćwiczenia dla każdego z uczestników kursu.

 

Napisz do mnie

Chcesz dołączyć do kursu? Napisz 

Organizujesz wydarzenie? Napisz

Kanały