IMG_1908

Pisanie jako proces. O metodzie.

„Pisanie jako proces” to autorska metoda nauki pisania. Jej celem jest uzmysłowienie procesów zachodzących w chwili, gdy pracujemy nad tekstem. Ujawnienie ich pozwala ograniczyć niemoc twórczą i blokady, lepiej panować nad warsztatem, a w dalszej kolejności  – przybliżyć się do własnego języka. Podsumowując, metoda próbuje skrócić dystans pomiędzy myśleniem a pisaniem.